മികച്ചൊരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൈത്താങ്ങാകുക

നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക

₹100 of ₹1 crore raised

പാർപ്പിട സുരക്ഷ

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അർഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷിത ഭവനം എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുന്‍നിര്‍തി കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ആയിരം ഭവന പദ്ധതി.

പാർപ്പിട സുരക്ഷ

The Problem

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന അർഹരായ എല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷിത ഭവനം എന്ന ലക്‌ഷ്യം മുന്‍നിര്‍തി കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ആയിരം ഭവന പദ്ധതി

Our Solution

ഓരോ വാർഡിലും കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കമ്മറ്റികൾ മുഖേന ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരം ഭവന പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കുന്നത്. ജാതി-മത പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ അതി ദരിദ്രരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തുക. വീടിന്റെ പ്ലാനും ചെലവും ഗുണമേന്മയുടെ ഘടകങ്ങളുമൊക്കെ കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഗവേർണിംഗ് ബോഡികളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

The Impact

കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട 36 മേഖലകളിൽ ഒന്നായ പാർപ്പിട സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ ഭവന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഭവനത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം 25.07.2022 നു കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ നാഷണൽ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അശ്വനി നമ്പാറമ്പത്തും മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ രഞ്ജിത്തും മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചു. 530 sqft വലുപ്പത്തിൽ നാലു മാസം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കി വീട് താമസ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ലക്‌ഷ്യം വക്കുന്നത്.

DONATE NOW
₹0 of ₹60 lakh raised

ധനസഹായം

ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. മാറിമാറിവരുന്ന സർക്കാറുകൾ ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രകടനപത്രികയിൽ ഒതുക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ആവശ്യം.

ധനസഹായം

DONATE NOW
₹0 of ₹1 crore raised

കാർഷിക മേഖല

വിശാലമായ പാടങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പുഴകളും നദികളുമാണ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത്. രാജ്യത്ത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിസ്ഥിതിയുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം. ഒരുകാലത്ത് നെല്ലറയായിരുന്നു കേരളം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നെല്ലിനും അരിക്കും തുടങ്ങി എല്ലാ വിളകൾക്കും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മലയാളികൾ.

കാർഷിക മേഖല

DONATE NOW
₹0 of ₹60 lakh raised

മൽസ്യ വികസനം

കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ് പകർന്നു കൊണ്ട് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന HIGH-TECH FARM/ CULTIVATION പ്രൊജക്റ്റിൽ “DREAM HIGHTECH FARM PVT. LTD” – ലേക്ക് പങ്കാളികളാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം. സ്വയം പര്യാപ്ത കേരളം പ്രവാസികളിലൂടെ എന്ന ആശയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ഒരുക്കുന്നു . ഏതൊരാൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ സാധിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടൂക.

മൽസ്യ വികസനം

DONATE NOW